LYMFDRÄNAGE

0702-017285 emelie@skatanosvalan.se

GAIA LYFMDRÄNAGE

 

Lymfdränage som behandlingsmetod utarbetades av Alexis Carrel vid början av 1900-talet. Senare har tekniken vidareutvecklats av den danske biologen Emil Vodder på 30-talet. GAIA Lymfdränage är baserad på Vodders lära och är utvecklad av Phillipe Franck, i grunden sjukgymnast och ordförande i franska lymfödemföreningen.

 

Lymfsystemets huvuduppgifter är att:

 

 • Starta immunreaktioner
 • Bekämpa infektioner
 • Avlägsna främmande celler
 • Avlägsna felaktiga celler (t ex tumörceller)
 • Hjälpa till att avlägsna döda celler
 • Avlägsna överflödig äggvita (proteinämne i cellmembranen, eftersom denna binder vätska)
 • Transportera överskott av vatten och upplösta ämnen från vävnadsvätskan till blodet
 • Transportera fett från tarmen till blodet.

 

Lymfdränagetekniken är fysiologisk och gör det möjligt att dränera vätskeansamlingar i lymfsystemet. På grund av dålig kost, stillasittande arbete med mera får vi stagnationer i lymfsystemet vilket påverkar vår hälsa, vi orkar mindre och känner oss allmänt trötta. En “rening” av lymfsystemet gör att vi alla oavsett kroppsstorlek mår betydligt bättre.

 

Vad gör Gaia Forms Lymfdräneringsprogram?

Den stimulerar de viktigaste lymfknutorna och stärker ditt immunförsvar. Den underlättar transporten av blod och flödet i det peristatiska lymfsystemet. Den gör en djuprensning av kroppsvävnader och huden, som är väsentlig för ett ungdomligt utseende. En generell lymfdränering rekommenderas för trötta, stressade, krampaktiga och depressiva personer, personer med ödem eller dålig cirkulation i benen t.ex.. Också för personer som är i god form och vill bibehålla den.

 

INFORMATION INFÖR DIN GAIA LYMFDRÄNAGE

 

 • Vätskebehovet är minst 5% av kroppsvikten (väger du 60kg är vätskebehovet 3l/dag). Drick helst ”renat” vatten. Tänk på att fast föda innehåller vätska. Kaffe räknas EJ som vätska.
 • För bästa resultat bör du börja med 1tsk Himalayasalt 2-3 dagar före behandlingen och under hela behandlingsperioden.
 • Mejeriprodukter bör undvikas oavsett om man behandlas eller ej då dessa slaggar igen lymfsystemet.

 

Du ligger på rygg på behandlingsbänken med underkläder på. När förberedelserna är klara blir du nedbäddad under täcke för komfort och värme.

 

Terapeuten fäster upp till 24st elektroder på kroppen. Därefter kopplar man upp dem mot maskinen och ställer in intensiteten på varje steg tills en kittlande känsla uppstår. Det skall inte uppstå smärta eller kontraktion. När programmet startar ökar styrkan automatiskt med 5 steg.

 

Programmet består av 3 faser (totalt 42-58min);

 

Fas 1: ett förberedande steg för att förbereda behandlign av kärlen.

Fas 2: ett samlande steg för att samla fett och toxiner.

Fas 3: ett eliminerande steg för att ”rena” kärlen.

 

Efter en behandling med lymfdränage är det naturligt att kroppen börjar reagera annorlunda mot vad man normalt är van vid. Dessa reaktioner är signaler på att organismen har börjat arbeta.

 

Vanliga reaktioner (obs! övergående):

 

 • Kraftiga svettningar och oftare förekommande vattenkastning
 • Starkt luktande urin/avföring
 • Tillfällig trötthet
 • Tillfällig stickande (krypande) känsla i kroppen
 • Kortvarig olustkänsla/nedstämdhet
 • Kortvarig yrsel, högre kroppstemperatur samt lätta kväljningar

 

Generell lymfdränage rekommenderas 1-2 gånger per vecka, 2-3 veckor till att börja med. Sen är det bra att göra en eller ett par dräneringar per halvår.

 

 

FLER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

 • Lymfdränage och bantning

 

Lymfdränering har en mycket positiv effekt på tjocktarmen och inälvorna. Den förbättrar också cirkulationen genom tarmarna och ökar kroppens förmåga att absorbera och eliminera avfallsämnen och vätska.

 

 • Lymfdränage och sport

 

Många elitidrottare använder lymfdränering som en del av träningsprogrammet. Dagen före en tävling kan lymfdränering svara för att avfallsämnen blir eliminerade och vävnaderna lugnande.

 

 • Lymfdränage mot lymfödem i armen som följd av bröstoperation

 

En av de mest vanliga och viktiga bieffekter som uppstår efter en operation i lymfknutorna är svullnader i en arm. Vätskecirkulationen speciellt i lymforna, blir påvkerade i de övre lemmarna på den sida där operationen blev utförd.

Lymfdränering resulterar i en snabb förbättring av vätskecirkulationen samtidigt som lymfödemet gradvis försvinner. Denna behandling är helt smärtfri. Behandlingen börjar med massage på den sida där operationen inte har genomförts.

 

 • Lymfdränage vid ödem med påföljande reducerat tryck i venerna (pga dålig cirkulation)

 

Lymfdränering är en av de mest rekommenderade behandlingar vid staser (stagnation av vätska i ett begränsat område) och reducerad cirkulation. Behandling av åderknutor, svullnader i anklarna, trötthet i benen m.m.