RECONNECTIVE HEALING

0702-017285 emelie@skatanosvalan.se

RECONNECTIVE HEALING®

Ett nytt mer omfattande sätt att nå balans, helande och utveckling

 

Healingen verkar inte bara fysiskt, psykiskt eller känslomässigt utan med hela dig!

 

Att få Reconnective Healing kan leda till smärtlindring och ett läkande av kropp, själ och sinne. De kännbara healingenergierna aktiveras i början av sessionen och fortsätter att verka lång tid efteråt. Det innebär att läkeprocessen tar sin början direkt under healingsessionen och att den sedan fortsätter arbeta med dig flera månader efteråt.

 

Din upplevelse av Reconnective Healing är unik

 

Människor upplever Reconnective Healing olika. En del upplever sessionen väldigt mjukt och stilla som en djup avslappning eller ett annat medvetandetillstånd, medan andra upplever det väldigt påtagligt fysiskt med olika reaktioner (ofriviliga rörelser, ögonrörelser m.m.), eller genom en mängd olika sinnesintryck. Det kan kännas som tryck, pirrningar, energi eller vind genom kroppen, en otrolig lätthetskänsla, en känsla av att vara väldigt tung, magnetism m.m. En del känner väldigt lite under en session vilket innebär att de är mindre känsliga för det som händer, men oavsett inträffar helandet. De flesta upplever också healingen som djupt avslappnande. Under healingsessionen upplever vissa omedelbar smärtlindring och läkning, medan för andra inträffar smärtlindring och läkning först efter en tid. Varje persons upplevelse av healingen är dess egna och unika.

 

Många klienter beskriver hur det blivit av med psykiska, mentala och/eller fysiska smärtor och besvär, hur livet blivit lättare och roligare, relationer förbättrats, rädslor och ångest försvunnit, att de helt plötsligt kommit i kontakt med sina kreativa skapande sidor eller möter världen med en helt nytt lugn och vetskap, en otrolig lycko- och kärleksfylld känsla eller att livet flyter lättare och med mer glädje, ökad medvetande nivå m.m.

 

Inför din healingsession:

 

  • Klä dig bekvämt! Du kommer att vara fullt påklädd, utan skor och du kommer att vila på rygg på en vadderad massagebänk. Berätta om du har problem att ligga på rygg så får du hjälp på bästa sätt.
  • Kom så fri från externt tillsatta dofter som möjligt. Är du rökare är det bra om du avstår från att röka innan din session.
  • Det bästa sättet att tillåta en healing att äga rum är att försätta sig i ett tillstånd av förväntan utan förväntningar eller krav. Lägg dig på massagebänken, slappna av och slut ögonen. Dra tillbaka din tankeprocess från att medverka och bara observera när det händer något att observera likaväl som när inget finns att observera. Ligg bara där och släpp taget som om du just fått lite oväntad sovmorgon.
  • Andas inte på ett speciellt sätt. Visualisera inte avslappnande scener eller ett önskat resultat. Meditera inte och repetera inte mantran, tyst eller annorstädes.
  • Vid healing kommer din kropp och själ erhålla information som varken du eller utövaren har någon möjlighet att påverka. Vad som är säkert är att informationen alltid är ämnad att maximera din kropp och själs möjligheter till självläkning genom att t ex avlägsna blockeringar. Vissa resultat kommer direkt, det kan exempelvis vara ökad rörlighet i någon kroppsdel, andra tar längre tid, som t ex att lösa trauman. Men det är aldrig säkert att resultatet blir det du förväntat dig. Utövaren kan inte ta ansvar för din hälsa eftersom utövaren inte har någon möjlighet att påverka.
  • Det är viktigt att komma ihåg att Reconnective healing inte ska ersätta traditionell sjukvård utan ska istället ses som ett komplement.
  • Det kan räcka med ett besök. Till och med en del av ett besök. I allmänhet rekommenderar vi att du överväger upp till tre behandlingar. Även om varje behandling är unik är det ofta något speciellt som inträffar under den tredje behandlingen.
  • Healing sker på ett ögonblick. Vad som tar ”tid” är för en person att ”bestämma sig” för att ta emot healingen. Om du inte får något resultat alls efter tre behandlingar kan det vara så att Reconnective Healing inte är det mest lämpliga sätt för dig att få det du vill ha just vid det här tillfället i ditt liv. Återigen, du kan välja att släppa taget och låta “det” utvecklas i sin egen takt. Du kan välja att återkomma efter tre, sex eller kanske till och med 18 månader.
  • Det enda tillfälle jag skulle överväga att ge någon fler behandlingar är a) en ny situation har uppkommit för dig b) du har upplevt tydlig och konsekvent förbättring under de tre första besöken och det verkar som att det bara är lite kvar. I det sammanhanget kan jag överväga ytterligare ett par behandlingar. Efter det skulle jag låta det vara och ge det tid att utvecklas.

 

Är du nyfiken? Kombinera en massagebehandling med healing på slutet av behandlingen. 15-30min. Bara att säga till vid bokning eller behandlngstillfället.